Ligové okénko - výsledky

Po prvním týdnu střetů mezi velkorody došlo k momentálnímu utišení třenic neb tu máme týden velkého turnaje, Moc Casterlyovy Skály, kde se rozhodne o osudu mnohých. Rody se nadechují jakoby před skokem do hluboké vody.

O dva týdny a 21 uživatelů později..

Čas letí jako voda a tak jsou to už dva týdny, co jsme spustili náš informační panel o AGOTu. Celý web běží na známém systému pro správu obsahu (CMS) Drupal, který nám umožňuje velmi rychle a flexibilně přidávat a nastavovat nejrůznější funkce a prvky na stránkách. Na druhou stranu to znamená, že samotný kód stránek je generován systémem a nemůžeme tedy nějakým triviálním způsobem měnit podrobné chování jednotlivých prvků přímo v html.

24.1. MOC CASTERLYOVY SKÁLY

Na vysoké hoře o které se říká, že je postavena "ze zlata" se skví symbol moci rodu Lannisterů. Ostré pohledy, sebejisté úsměvy a arogance vlastní zlatovlasým příslušníkům tohoto bohy "požehnaného" andalského rodu se šíří obrovským sálem, který pamatuje jiné krále než ty sedící na železném trůnu. Kdo z Lannisterů vystoupá na vrchol Skály, aby na všechny své oponenty pohlédl svrchu s tak typickým úsměvem? Tentokráte bude zvonit zlato, lesknout se čepel dýky a zpívat se píseň havranů, neboť ne všechny války se vyhrávají jen třeskotem zbraní.

ICE AND FIRE LEAGUE zahájena

Den se nám se dnem sešel a ve Westerosu vypukl po období relativního klidu konflikt. Velkorody se však chystají jen opatrně testovat situaci a nikdo nechce zbrkle riskovat jediným krvavým tahem. Začíná královský gambit napříč Westerosem a jen čas nám ukáže, jak se události vyvinou.

21.2. BALONOVA REBELIE

Na Železných ostrovech vládne neklid a hlahol železných mužů bouří jako moře, jež je obklopuje. Na Štítu shromažďuje lord Žnec své věrné, aby roznítil plamen povstání proti "králi-usurpátorovi" a vrátil železným mužům, co jejich jest - korunu krále soli a skal. Bude se platit železem a nikoliv zlatem.

Stránky

Subscribe to A Game of Thrones RSS