24.1. MOC CASTERLYOVY SKÁLY

Na vysoké hoře o které se říká, že je postavena "ze zlata" se skví symbol moci rodu Lannisterů. Ostré pohledy, sebejisté úsměvy a arogance vlastní zlatovlasým příslušníkům tohoto bohy "požehnaného" andalského rodu se šíří obrovským sálem, který pamatuje jiné krále než ty sedící na železném trůnu. Kdo z Lannisterů vystoupá na vrchol Skály, aby na všechny své oponenty pohlédl svrchu s tak typickým úsměvem? Tentokráte bude zvonit zlato, lesknout se čepel dýky a zpívat se píseň havranů, neboť ne všechny války se vyhrávají jen třeskotem zbraní.

ICE AND FIRE LEAGUE zahájena

Den se nám se dnem sešel a ve Westerosu vypukl po období relativního klidu konflikt. Velkorody se však chystají jen opatrně testovat situaci a nikdo nechce zbrkle riskovat jediným krvavým tahem. Začíná královský gambit napříč Westerosem a jen čas nám ukáže, jak se události vyvinou.

21.2. BALONOVA REBELIE

Na Železných ostrovech vládne neklid a hlahol železných mužů bouří jako moře, jež je obklopuje. Na Štítu shromažďuje lord Žnec své věrné, aby roznítil plamen povstání proti "králi-usurpátorovi" a vrátil železným mužům, co jejich jest - korunu krále soli a skal. Bude se platit železem a nikoliv zlatem.

Úvod do ligového hraní - Race for the Kingship

Čas se znovu nachýlil a blíží se konec starého roku. Stejně tak ve Westerosu nadchází významný čas, kdy známé veci mají jinou chuť, mocní se stávají bezmocnými, namísto ledových střípků zimní vánice se objevuje nesmělé slunce počínajícího léta. A válku, tu bestii od počátku věků nahradila... jiná VÁLKA. Nastává nové kolo soupeření nejmocnějších rodů Westerosu, které má v čase všeobecné nejistoty jen jednu neotřesitelnou jistotu - na konci bude na vrcholu potravního řetězce moci jen jeden rod a ten zvítězí.

Spuštění beta-verze informačního panelu AGOT

Dnes byla spuštěna provizorní verze slibovaného volně dostupného rozcestníku pro hráče AGOTu a příznivce díla G.R.R.Martina. Designu se neděste, pracuji na jeho kompletním předělání, aby to tu slušně vypadalo:-)

Budou zde k dispozici nejen informace o turnajích a další články od Andrého, ale i minimalistické diskusní fórum, jednoduchá pošta a další udělátka, když budete mít zájem.

Stránky

Subscribe to A Game of Thrones RSS