Představení A Game of Thrones CCG

Knižní sága G. R. R. Martina Píseň ledu a ohně se v současnosti řadí mezi jedno z nejsledovanějších a nejdiskutovanějších děl žánru “fantasy”. Velmi osobitým způsobem, kdy čtenář prochází každou kapitolu pohledem jiné postavy, pojednává o osudech Západozemí, území, které před několika málo lety přišlo o vládnoucí královskou linii. Po smrti nastupujícího krále se tak utváří prostor pro války několika významných rodů a boj o Železný trůn, symbol nadvlády nad celou zemí. Kdesi na východě se přitom znovu zrodili draci, prý již vyhynulá stvoření ovládaná starými králi Západozemí, a nad celý kontinent se pomalu vkrádá krutá zima po letech trvajícím létě...

Na motivy celé ságy vznikla zajímavá desková hra a dále pak karetní sběratelská hra. Představovat karetní sběratelské hry zdejšímu publiku by bylo jistě nošením dříví do lesa, stačí zmínit Magic the Gathering, proto začnu přímo s popisem hry samotné.

Karetní hra

Ve hře zastupujete jeden z mnoha rodů soupeřících o moc a Železný trůn. V současnosti jsou k dispozici Starkové, Lannisterové, Baratheonové, Targaryeni, Greyjoyové a Martellové. Cílem hry je nasbírat dostatek moci a dokázat tak svoji nadvládu nad ostatními rody. Hru je možné hrát samozřejmě již ve dvou hráčích, ale kouzlo intrik, pletich a nečekaných útoků při Hře o trůny pak hra získává až při jejich větším počtu.

Každý z hráčů vlastní dva balíky karet. Prvním z nich je malý balíček sedmi zápletek a velký balík (60 a více) karet ostatních typů. Těmi jsou karty postav, lokací, vybavení a událostí. Karty postav se účastní jednotlivých výzev mezi hráči, lokace jsou karty přinášející příjem, vliv nebo umožňující různé speciální akce, karty vybavení jsou pak karty hrané ke kartám postav a různě je modifikují (zvedají sílu a přinášejí různé vlastnosti). Události jsou karty s velkým rozpětím různých efektů, hrané „z ruky“ v ten správný okamžik. Nezbytnou pomůckou ke hře pak je zásoba žetonů představujících jednotlivé body moci.

Průběh hry

Hra samotná se odehrává na kola, která jsou rozdělena do několika fází. První fází každého kola je zápletka, kdy si každý hráč vybere jednu kartu z balíčku zápletek. Vybrané karty jsou následně všechny odhaleny. Tyto karty určují příjem jednotlivých hráčů pro dané kolo, iniciativu rozhodující o pořadí hráčů v daném kole a také hodnotu nároku, určující jak moc budete v daném kole škodit soupeřům. Každá zápletka obsahuje také text, který je buď specifickou akcí (např. vyhledání určitého typu karty z herního balíku), nebo má efekt trvající celé kolo hry, (např. bonus pro vaše postavy do výzev, různá omezení pro soupeře atd.). Vhodnou volbou zápletky tak máte možnost podstatně ovlivnit průběh kola. Ať už je to pomocí její vlastnosti nebo velkou iniciativou. Hráč s největší iniciativou se totiž stává tím, kdo rozhoduje o tom, který z hráčů bude po celé kolo začínajícím hráčem.Příklad zápletky rodu Starků nesoucí jejich rodové heslo „Zima se blíží“.

Po fázi zápletek následuje krátká fáze lízání karet, kdy si každý hráč lízne dvě karty, a následně je to fáze velení. V této fázi hráči jeden po druhém spočítají svůj příjem ze zahraných zápletek a případných karet lokací. Za svůj příjem pak hrají karty postav, lokací a vybavení. Karty mají svoji cenu, která určuje, kolik příjmu je třeba vydat na zahrání karty z ruky na stůl. Cena je na kartách znázorněna zlatou mincí s číslem v levém horním rohu. V dolní části karty je pak pole s vlastnostmi jednotlivých karet. Karty postav mají navíc každá svoji sílu označenou číslem na podkladě štítu nebo vlaječky (závisí na edici) a dále jednu až tři ikony znázorňující, jakých typů výzev se postava může zúčastnit. Postavy také většinou mají různé vlastnosti a schopnosti. Někdy také nesou různá klíčová slova (smrtící – postava zabíjející postavy soupeře ve výzvách, proslulý – postava získávající moc za vyhrané výzvy, jichž se účastnila, a další). Karty událostí nemají žádnou cenu a jsou omezeny pouze fází, kdy je můžete zahrát. Některé události jdou zahrát téměř kdykoliv.Příklad lokace, vybavení a události

Čtvrtá fáze je fází nejzajímavější, jsou jí totiž výzvy. Výzvy, nebo chcete-li souboje, jsou hned tří typů: vojenská výzva, intrika a výzva mocenská. Každá z postav má na své kartě uvedeno pomocí jednotlivých ikon, kterého typu výzvy se může účastnit – červená ikona se sekerou pro vojenskou výzvu, zelená ikona s okem pro intriku a modrá ikona s královskou korunou pro výzvu mocenskou. Například Tywin Lannister se může zúčastnit všech tří výzev, Rhaegal se může zúčastnit výzvy vojenské a mocenské, kdežto Nymeria Sand pouze intriky. Každý typ výzvy pak má svůj zvláštní význam. Pomocí vojenské výzvy odstraňujete postavy soupeřů ze hry, intrikou vyhazujete karty soupeřům z ruky, a omezujete tak jejich možnosti, výzvy mocenské pak jsou hlavním nástrojem získávání moci potřebné k vítězství a nadvládou nad ostatními rody.
Hráč, který je první na řadě, má právo provést jednu výzvu každého typu. Při útoku spolu s deklarováním typu výzvy určí také útočící postavy, které si poklekají (podobně jako se „tapují“ karty v Magic the Gathering), a také hráče, na kterého je útočeno. Ten pak deklaruje obránce, kteří mohou bránit daný typ výzvy = mají potřebnou ikonu, a kteří opět musí pokleknout. Síla útoku je rovna součtu sil všech útočících postav, síla obrany je součtem sil obránců, v případě rovnosti sil však vyhrává útočník. Pokud tedy útočník zvítězí, nastává pro obránce neradostný okamžik ztráty postavy, karty z ruky nebo již získané moci, a to v takovém počtu, jako je hodnota nároku na zápletce útočníka. Pokud vyhraje obránce, nic se neděje.Příklady karet postav k popisu typů výzev.

Po odehrání výzev všech hráčů přichází fáze dominance. V této fázi si každý hráč spočítá sílu všech postav, které neklečí, což většinou znamená, že se neúčastnili žádné výzvy. Hráč s největší silou pak vyhrává dominanci a získává další moc pro svůj rod. Závěrečnou fází kola je pak fáze postavení, kdy se postaví všechny klečící karty. V tomto okamžiku je jedno kolo skončeno a začíná kolo nové výběrem další zápletky z dosud nevyužitých karet a následným určením nového prvního hráče.

Hra končí v okamžiku, kdy jeden z hráčů dosáhne 15 bodů moci, čímž se stává vítězem a vládcem Železného trůnu.

Proč zrovna AGOT?

Nyní mi dovolte malé zamyšlení aneb proč je A Game of Thrones lepší než Magic the Gathering. Velkou taktickou devizou Hry o trůny je, že souboje jsou tří typů. Hráči pak mohou vyvinout tlak pomocí jedné výzvy, nutit tak soupeře k pokleknutí svých postav a následně zvítězit další výzvou. Pokud se bránící soupeř totiž rozhodne výzvu nebránit a nechá ji projít nebráněnou, získává útočník jeden bod moci, a přibližuje se tak k vítězství. Navíc spousta postav nemůže bránit všechny typy výzev, a pak se tedy stává, že si často musíte vybrat, zda ubránit pomocí silné postavy se třemi ikonami výzvu mocenskou, a zabránit tak ztrátě získané moci za cenu následné neschopnosti se ubránit výzvě vojenské a ztrátě postav ze hry. V případě hry většího počtu hráčů je pak přímo nezbytností udržovat svoje postavy stojící, zvlášť jste-li první hráčem v daném kole. Z tohoto důvodu také každé kolo začíná pečlivým výběrem karty zápletky, která pak rozhodne o vaší strategii pro celé kolo. Např. volbou karty s hodnotou nároku dvě tlačíte soupeře do obrany, protože vaše případné vítězství ve výzvě vojenské znamená ztrátu dvou postav soupeře, ve výzvě mocenské ztrátu dvou bodů moci. A to není málo.
Nespornou převahou Hry o trůny nad Magic the Gathering je tedy velká strategická šíře jednotlivých soubojů, podporovaná taktikou karet zápletky na jednotlivá kola hry. Postavy sice mají pouze jednu hodnotu síly, neexistuje obranné nebo útočné číslo, ale jejich provázanost v jednotlivých výzvách jim dává velkou manévrovatelnost. Dalším zajímavým prvkem velmi příznivě ovlivňujícím hru je skutečnost, že v každém kole se může měnit pořadí hráčů ve hře, a to v závislosti na tom, koho ve fázi zápletky určí vítěz iniciativy. Hra tak nemá pevně stanovený herní pořádek a v konečné fázi celé hry bývá správné načasování všech výzev přímo klíčem k úspěchu.

Je mnoho cest jak získat 15 bodů moci. Zpočátku se získávají pomalu, protože moc přichází do hry zprvu pouze nebráněnými výzvami a dominancí, a až následně je možné je o ni obírat soupeře pomocí výzvy o moc či jinými efekty, ale každá cesta může vést k úspěšnému konci a výhře právě vašeho rodu. Nehledě na to, že se jedná o rody z oblíbené knižní série, a vy tedy bojujete i za postavy, které vám již navždy přirostou k srdci. K nezaplacení pak jsou zejména situace, kdy například Serem Ilynem Paynem zabijete Eddarda Starka, a přímo ve hře tak potvrdíte událost, která se již jednou „stala“ v knize. Přeji vám příjemný požitek ze hry.

Fafner