FAQ

1) V jakém pořadí se uplatňují efekty plotů, jestliže se "kryjí" - tedy spouštějí stejně - např. oba mají "when revealed"?

Rozhoduje First player určený volbou hráče s nejvyšší iniciativou. S výjimkou cancel efektů (Outfox), které všemu předcházejí a řeší se od hráče, který ho aktivoval.


2) Když trigger effect nevyžaduje pokleknutí, ale je vázaný např. na "after něco, tak něco..." můžu ho použít vícekrát po sobě (jestliže se bude situace, na kterou reaguje opakovat)? (kdyby ne, tak by asi jindy nebylo napsáno "limit 1 per round", že?)

Můžeš, ale musíš počkat, jestli mezitím nechce hrát něco jiný hráč (když jde třeba o hraní dvou stejných event jako reakci na totéž). A pokud to má limit, je to jasné.


3) Jak přesně chápat Viper's Bite? Je response efekt totéž co triggered efekt?

Není, response efekt je efekt který má "Response: ... bla, bla, bla" Response efekt spadá do triggered efektů, ale trigerred jsou stejně tak "any phase" efekty a další efekty, čili response je jen podmnožinou triggered efektů.
Viper´s bite prostě není proti všemu, ale jen proti tomu (proti čemukoliv - ať už je to eventa, abilita charakteru či lokace), co na sobě má napsáno "Response:"


4) Jak je to s "okny" v challengích?

Máš celkem tři okna, kdy máš možnost triggerovat efekty v challenge phase. První před deklarováním útočníků, druhé před deklarováním obránců, třetí před vyřešením challenge. Tato okna může používat jak útočník, tak obránce.


5) Když je "draw 2 cards", ale dostala bych se tím přes limit 5 za kolo (zatím jsem přibrala 4) - můžu dobrat jen jednu? Nebo vůbec nic? Nebo tu druhou do discardu?

Jen jednu a druhou vůbec nebereš, v momentě dosažení pěti prostě končíš.


6) "Put into play" je vždy bez platby ceny?

Ano.
(například se tak můžeš vyhnout placení gold penalt)


7) Deadly útočník - je-li bráněn jen jedním charakterem, tam s tím není problém - má-li deadly, řeší se to jako klasická challenge. Nemá-li obránce deadly, na konci umírá nehledě na výsledek souboje. Jestliže je ale obránců více - např. tři a všichni bez deadly a dejme tomu, že jeden z nich zemře na claim. Co ostatní? Vzhledem k tomu, že deadly se řeší až následně, tak zemře ještě jeden. To vybírá útočník nebo obránce, který to bude?

Ano, zemře ještě jeden a ty (jejich owner a controller, vlastník) si musíš vybrat, který z nich to bude.


8) "Do not have their controller's House affiliation" - týká se i neutral?

Existují dva typy kontroly rodových příslušností. První z nich je v otázce zmíněná, mnohem častější, "Do not have...", a druhou je mnohem méně častá "Does not match...".
První se táže na stav - Máš danou rodovou příslušnost? A pokud ano, tak je vše ostatní vedlejší. Tudíž na otázku "Jsi Stark?" stačí, že daná karta má rodovou příslušnost Starků a je lhostejné, zda-li se jedná o duální kartu (Dual-house) jako např. ser Jorah Mormont ITE. Je-li splněna tato jediná podmínka (odpovídající rodová příslušnost), nic dalšího již není třeba. A protože neutrální karty nemají rodovou příslušnost, tak automaticky nesplňují danou podmínku (příslušnost k nějakému rodu). Tím pádem se jich postih za absenci rodové příslušnosti týká. Krásnou ukázkou budiž ploty Hunting the Boar 5KE či Empty the Vaults 5KE.
Druhý typ kontroly ("Does not match...") je srovnávací otázkou, která se táže na kategorii. Kategorií je rodová příslušnost a typem kategorie je konkrétní příslušnost (Stark, Martell etc.). Otázka je poté složena ze dvou podotázek - "Máš rodovou příslušnost? A pokud ano, odpovídá té mojí?". Jde o porovnávání v jedné kategorii, zatímco v případě prvního typu kontroly jde o porovnávání napříč kategoriemi. A protože neutrální karty nemají rodovou příslušnost, tak nespadají do dané kategorie a nelze je srovnávat. Tudíž se jich tento typ kontroly příslušností netýká. Když jsem dával příklady v plotech, tak u nich také skončím. Dobrým příkladem je plot Blood Will Tell z AToS edice.


9) Kdy se počítá zlato? Jistě, na začátku marshallingu, ale... na začátku celého marshallingu nebo každého jednotlivého hráče zvlášť?

Zlato se počítá na začátku marshallingu každého hráče jednotlivě.


10) Když je nějaký efekt zahrán z charakteru, který pak umře, platí dál? Jako třeba Court Singerův efekt?

Ano, charakter zůstává označen a nezúčastní-li se challenge, tak je discardován bez ohledu na to, že Singer již není ve hře. Jedná se o tzv. "lasting effect".


dovolím si nesouhlasit a v bodě 8 musím říct že si to podle mě moc překombinovala, nejsem si tím taky 100% jistý ale dle mého názoru neutrálové mají -2 STR, ano nemají žádnou House affilianci a tudíž nemají ani affilianci jejich vlastnka a tím dostanou -2 STR
pokud by mělo platit to co říkáš tak by tam muselo být "does not match" nebo něco podobného kde by se House affiliance porovnávala...tady prostě nemají tak mají -2 STR
myslím že si to myslela dobře ale vybrala si špatný příklad

souhlasím s Tvým nesouhlasem
V tomto bodě čekám na vyjádření NW (který už to všechno četl a zásadní výhrady zatím, jak se zdá, nemá), ale tohle snad bude ještě komentovat. Samotná ta odpověď je jeho odpovědí na můj dávný dotaz, který jsem vyhrabala v poště, nicméně je fakt, že když jsem tam přidala příklad Dany (který jsem zatím odstranila, aby nemátl více než je nezbytně nutné), tak jsem si vzpomněla, že u té mi snad tvrdil něco jiného, takže jsem si tím přestala být jista... Přesto jsem to sem drze přidala s tím, že opravit se to dá vždy a pak na to upozornit...

Provedl jsem snad trochu přehledný pokus o vyjasnění zašmodrchaného problému příslušností (Afiliací) :)

čili jsem si pamatovala správně, že Dany pálí všechny, kteří nemají tu "správnou" afiliaci :-)

Přesně tak, pálí i neutrály. Je to jistá podpora "burn" mechaniky a jejímu snadnějšímu využití proti zvláště "nebarevným" (bez rodové příslušnosti) "swarm" balíkům, které se kdysi hrávaly ve Winter edici :) U greyů tehdy bývala i spousta šedivých neutrálů a byla obava, že s rotací plotu First snow of Winter si tyto ploché decky projdou renesancí :)