24.1. MOC CASTERLYOVY SKÁLY

Na vysoké hoře o které se říká, že je postavena "ze zlata" se skví symbol moci rodu Lannisterů. Ostré pohledy, sebejisté úsměvy a arogance vlastní zlatovlasým příslušníkům tohoto bohy "požehnaného" andalského rodu se šíří obrovským sálem, který pamatuje jiné krále než ty sedící na železném trůnu. Kdo z Lannisterů vystoupá na vrchol Skály, aby na všechny své oponenty pohlédl svrchu s tak typickým úsměvem? Tentokráte bude zvonit zlato, lesknout se čepel dýky a zpívat se píseň havranů, neboť ne všechny války se vyhrávají jen třeskotem zbraní.

Díky rychlé komunikaci s FFG se mi podařilo zajistit konání turnaje o štítovou ikonu velkého domu Lannister, kterou získá první a druhý hráč v pořadí (obdrží ji zpětně, poněvadž díky zdržení nebudou ikony asi k dispozici přímo na konání turnaje). Turnaj se bude konat 24.1. na TolkienConu od 10:00. Všichni hráči rodu Lannister jsou vítáni, aby se mezi nimi rozhodlo, kdo je v intrikách a jistých rozhodnutích tím nejschopnějším ze lvů. Ale kdo ví, třeba se nakonec budou radovat neméně vítaní příslušníci ostatních rodů.

O vyhlášeném turnaji můžete diskutovat v tomto vlákně.