21.2. BALONOVA REBELIE

Na Železných ostrovech vládne neklid a hlahol železných mužů bouří jako moře, jež je obklopuje. Na Štítu shromažďuje lord Žnec své věrné, aby roznítil plamen povstání proti "králi-usurpátorovi" a vrátil železným mužům, co jejich jest - korunu krále soli a skal. Bude se platit železem a nikoliv zlatem.

S předstihem oznamuji konání turnaje o štítovou ikonu velkého domu Greyjoy, kterou obdrží první a druhý hráč v pořadí, když bohové a FFG dají. Turnaj se bude konat 21.2. v Outpostu a začátek rebelie byl stanoven na 11:00. Všichni hráči rodu Greyjoy jsou vítáni, ať se rozhodne která z jejich frakcí je nejmocnější a má právo zasednout na solný trůn právem nejsilnějšího. A neméně vítáni jsou i hráči ostatních rodů, kteří se budou snažit to hladovým krakaticím výrazně ztížit.

Legalita: Standard (ITE a 5KE bloky + Core Set + 6 CP CoA + SoS, WoW, ChoS a RS CP)

Děkuji za pozornost,

Váš NW

O vyhlášeném turnaji můžete diskutovat v tomto vlákně.

Komentáře

Tak jaký byl turnaj? Povídejte! Doufám že tu uvidím nějáký report... :)