Karetní okénko - minulé karty

Tento přírůstek do arzenálu Starků je jedním příkladem z unikátní řady charakterů-agend, které měli veteráni možnost zažít ještě v edici blahé paměti Five Kings. Tehdy se příliš nehráli, ale v případě těchto je uvidímě asi o dost více. Lítostivý muž má všechny tři ikony vyztužené Deadly a je doplněný holy crestem, což znamená jisté pozitivum předtím, než splní svůj hlavní účel a to je zemřít. Na druhou stranu je zranitelný pálením, bladeou a svým negativním Allym attachmentem, takže ho to chce zabít, co nejrychleji. Jeho schopnost jakožto agendy je pro Starky velmi neobvyklá a především přes power může být dosti využitelná (i když tentam je mýtus o neschopnosti intriky Starků). Neobyčejnou devízou karty je schopnost vybírat si jak z dead tak i discard pilu a také fakt, že tak můžeme činit od sebe i od soupeře. V neposlední řadě je to tedy solidní způsob, jak si cyklit karty vyhoyené právě na intriku. Dle mého soudu se Lítostivý muž bude hrát dokonce i tehdy, až přestane vonět novotou.

3/5 V každém balíku Starků, který chce cyklit charaktery (kdo by nechtěl), ale charakter je to nadmíru zranitelný

4/5 V balíku s posílenou intrikou a cíleným zabíjením, který bude schopen překonat jeho zranitelnost a ochoten vzdát se Siege of Winterfell agendy

Tento přírůstek do ptačince patří mezi to nejlepší, co můžou klícky nabídnout. Je to první volba do Maester balíků, které si hodlají zlevňovat své charaktery a Chain attachmenty. Zdaleka nejlepší je na tom fakt, že Oldtown Raven umí zrušit gold penalty a tak umožňuje ještě ve spolupráci s polotem City Gates skutečně nadmíru zajímavé kombinace pod jakýmkoliv rodem, což je krásně knižní vzhledem k deklarované neutralitě Maesterů, ale především efektivní z herního hlediska. Dalším nezanedbatelným faktem je skutečnost, že Oldtown Raven má Raven trait a tak je více než důstojným parťákem ke Carrion Bird ve věci lízání karet přes Samwella Tarlyho. Za 1 gold ve všech těchto případech to znamená hodně muziky. V neposlední řadě má Oldtown raven vynikající ikonu - intriku, kterou lze s tímto lstivým havranem velmi dobře využít.

3,5/5 V každém balíku, který využívvá Sama na draw a přilepší si tak i do setupu.

5/5 V Maester balících výrazně pracujících s Chain atachmenty a OOH maester charaktery.

S dalším cyklem se nám objevuje zcela nová Maester mechanika. A jedná se hned vpravdě o velmi novátorskou a originální mechaniku. Tzv. ukování mistrovského řetězu umožňuje na počátku hry velmi progresivně zeštíhlit balík až o 12 karet, což znamená, že hru po setupu zahájíte zhruba se 45-44 kartami, čímž se nám do metagame vrací svého druhu podoba KoSaR agendy, ovšem v daleko elegantnějším hávu. V kombinaci s možností si počet Chain attachmentů dávkovat a zároveň s velmi kvalitními schopnostmi maesterů (viz. Luwin, který dále zešťíhluje balík) jde o skutečně dynamický způsob, jak se prolízat balíkem. Zároveň lze takto rychle do hry dostat všechny attachmenty a ovlivňovat jejich nasazení podle momentální situace. Chain attachmenty jsou zajímavé tím, že se spouští v reakci na kleknutí maesterů do nějakých jiných efektů či challenges, což je také poměrně solidní novum. Buď jak buď, plné hodnocení si agenda a mechanika bude moci užít až s naspoilováním většího počtu Maester a Chain attachmentů.

4/5 díky dynamice v nasazování attachmentů a nebývalé možnosti regulování a zešťihlování balíku

A máme tu nový přírůstek do sílících Asshai balíků a dlužno podoktnout, že velmi slibný. Má sice trochu vyšší cenu, ale ve správném buildu se stínová kouzelnice stane skutečnou posilou. Je především ideálním přemostěním mezi třemi velkými zaměřeními - Asshai, Holy a Shadows. Nabízí se téměř ideální kombinace s agendou City of Shadows, která Baratheonům poskytne typické přednosti Shadows balíků. Do toho bude ideální naturální kombinace s Asshai charaktery, kteří v takovém decku obsadí takřka beze zbytku kombinaci MIL a INT, což je velmi potěšující skladba ikon. A nadto tu máme téměř vnucující se neklekací spojení s Holy plotem Power of Faith a to pochopitelně ve dvou kopiích. Nese to s sebou nicméně dilema zda-li dát přednost Holy plotům v kombinaci s vyšším příjmem, tedy build do tlaku a iniciativy či dát přednost City plotům, které musí být minimálně čtyři, aby si udrželi svou funkčnost, tj. build do controlu. Obě kombinace jsou lákavé a jen praxe a herní dišputát rozhodne o více vyhovující variantě.

3,5/5 v Asshai buildu hrajícím shadows, kterému poskytne lákavou kombinaci ikon

4/5 v každém Holy-Asshai buildu s agendou City of Shadows, lhostejno zda hraném s Holy ploty či se City

Další posila do stále se rozhojňující mechaniky "převlékačů plášťů" rodu Boltonů. Jejich výraznou charakteristikou je podhodnocená cena vůči velmi kvalitním statům a crestům a víče či méně obtížná podmínka při jejímž naplnění změní Boltoni stranu. Zde přítomná rezerva tak trochu připomíná svého kapitána Holenice blahé paměti, který ovšem navíc měl stealth. A to je také prozatím věc, kterou u dnešních Boltonů postrádám nejvíce - stealth. Další věcí je skutečnost, že proto, aby se Boltoni mohli skutečně stát svěží, kompetitivní mechanikou, tak potřebují karty, které maximálně utilizují jeji "převlékání plášťů". V současnosti tu máme takový pokus v podobě eventy In Rammsay's Name, která je pokusem o power grab. Nicméně až s takovou eventou jako blahé paměti Punishment of Thieves, která dokázala při změně kontroly karty doscardovatt jakoukoliv jinou kartu ze hry bez možnosti záchrany. Zatím jsou Boltoni svěžím trikovým pokusem do Starkských buildů, který je ještě v polovině své cesty.

3/5 v každém Stark aggro balíku, který využívá War crestů a hraje Bay of Ice s ploty s vysokou iniciativou

4/5 v každém Stark Bolton balíku, který pracuje s War cresty a hraje Bay of Ice s ploty s vysokou iniciativou. Vyšší hodnocení je ovšem závislé na složení "Boltonského" CP, který by jim měl vtisknout plnou "tvář"

Konečně je tu karta, která dává smysl, proč se snažit kvalifikovaně hrát sedmý, neutrální House. Ve spojení s touto lokací se absolutně vyneguje gold penalta za každý charakter nějakého jiného rodu, což konečně otevírá ničím nerušené pole pro všemožné karetní a zvláště charakterové synergie. Zároveň se karta ve spojení s Brotherhood charaktery stává velmi kvalitním draw. Už z definice tedy plyne nutnost hrát s neutrální kartou Brotherhhody, abyste maximálně využili efekt této karty a je to zároveň krásný způsob jak postavit velmi knižní balík. Musím tedy jen ocenit myšlenku skrývající se za touto lokací. Je unikátní a nemá žádné inherentní ochrany (imunity, No attachments), nicméně na druhou stranu je velmi levná a v tomto decku nebude problém opět k maximálnímu efektu hrát nejlepší neutrální attachment hate, tedy eventu Ill Tidings, stejně jako si zajistit charaktery, které budou schopně rekurze z discard pilu (Street Waif). Je to tedy nádherná nika pro spekulativní buildy, což je věc, která dle mého názoru prospívá každé hře. Bravo!

3/5 v každém Brotherhood balíku, který využívá rozumný počet OOH charů

4,5/5 v balíku kombinujícím Brothehood s agendou Brotherhood without Banners a neutrální House kartou

 

Shaggydog alias Chundeláč je krásným příkladem toho, jak může jedna karta ovlivnit směřování celého balíku. Technická karta, která umožňuje implementovat technické elementy do čistých military balíků. Její síla pochopitelně vyniká v Direwolf balíku a především v kombinaci s plotem Threat from the North, kdy se stává devastující zbraní. V kombinaci s eventou At Nights They Howl, která odtapne všechny zlovlky a Grey Windem, který zabíjí za tapnutí charakter se silou jedna (což se nádherně kombí se vším výše zmíněném) nezřídka dokáže soupeři zrušit všechny jeho útoky v challenge fázi. Zlovlčí balík Starků se tak stává ke své čistě militarní síle i do jisté míry kontrolním balíkem, což je velmi zřídkavá kombinace. Síla balíku je nadto umocněna faktem, že mimo Targaryeny jsou anti-attachment karty dosti nedostatkovým zbožím a nadto mají Starkové řadu prostředků, jak si zlovlky najít přímo z decku a rychle tak akcelerovat balík (To be a Wolf a především lokace Winterfell Kennels).

 

4/5 v každém Direwolf balíku

5/5 v balíku kombinujícím všechno výše zmíněné s agendou The Siege of Winterfell

Rakharo je krásnou ukázkou nového směřování Dothraki subtématu. Jejich devízou je zaměření se na jednu challenge přes kterou jsou však schopni po splnění podmínek získat i benefice jaké jsou za výhry v jiných challenges. V Rakharově případě se jedná o intriku vtělenou do vyhrané military. Předností této mechaniky je skutečnost, že můžete být mnohem silnější v jedné challenge, aniž byste se vzdávali výbobytků jiných challenge bez nutnosti tomu obětovat další sloty v balíku. Směřování Dothraki buildu tak chvílemi člověka nutí litovat, že agenda Siege of Winterfell je House Stark only. Zdá se, že budou patřit k jednomu z předních military buildů, který snad bude důstojným soupeřem Starků a bude schopen i ohrozit nadvládu Greyjoyů v tomto segmentu. Dalším nezanedbatelným bonusem Rakhara je i jeho war crest, který za předpokladu, že bude u Dothraki tento trend pokračovat, je umožní zařadit i do plnohodnotných Targaryen War letních buildů. To už bude znamenat nezanedbatelnou sílu se kterou bude nutné počítat.

3/5 v každém Targaryenském buildu z důvodu své ability, schopné zahodit soupeři kartu a umocnit tak omezující efekt intriky.

4/5 v Targaryenském Dothraki War buildu, který využije maximálním způsobem Rakharův crest i jeho trait.

Po několika týdnech testování musím říci, že tato karta je velmi dobře vyvážena v poměru cena/výkon. Je hratelný v každém balíku Starků bez ohledu na to, zda tématizuje rod Tully či nikoliv. Jeho největší předností však není jeho neklekací abilita ozdobená renownem, nýbrž jeho lízání karet. A že je to tedy konsistentní lízaní, jak musím přiznat. Při kvalitním buildu se neprosadí (tj. nelíže konsistentně) jedině proti top Greyjoy balíku či proti kontrolním balíkům v pozdní fázi hry, kdy už vás zavřeli do svého "locku". Společně s celou řadou Starkských možností, jak urychlit jeho náběr powerů (To be a Wolf, Bound by duty a Distraction), znamená Blackfish sílu se kterou je třeba počítat. A tato síla se může znásobit v čistém Tully balíku. Jeho nevýhodou jsou jakékoliv inherentní protekce, takže je snadno zasažitelný/eliminovatelný ze hry. Ale tento fakt je plně zohledněn v jeho ceně 4, která je o jedna nižší než by se na první pohled slušelo. Testování však tomu dalo za pravdu, protože k mému překvapení se při testování proti silným balíkům Blackfishova neklekací abilita zřídkakdy spustila.

4/5 v každém balíku Starků pro své konsistentní lízaní karet

4,5/5 v Tully balíku s agendou The Siege of Winterfell pro ještě větší potenciál (5 není kvůli nesnadno spustitelnému neklekání)

Zajímavý attachment, který je velmi solidní podporou Starků a obecně "winter" balíků. Na to jak nejsem přítelem attachmentů. tak si myslím, že efekt tohoto kousku ku poměru jeho ceně se vyplatí. Vzhledem k tomu, že není limitován "1 per house card", jak bývá normálně zvykem, tak nejenom, že pomáhá při hraní The North agend (zvyšují počet powerů na výhru), ale pro Starky (či kohokoliv, kdo bude ochoten zaplatit OOH či hrát Alliance v plot decku) umožňuje teoreticky hrát zatím nepříliš hratelné Treaty agendy, které snižují soupeřům počet powerů na výhru (10 powerů stačí). Celkově je to tedy z konstrukčního hlediska zajímavý attachment, ale pro soupeře který neumí nijak výrazně odstraňovat attachmenty je velmi otravný.

3/5 v každém "stall" balíku, který rád zdržuje oponenta

4/5 ve "winter" balíku, zvláště pokud hraje s The North či treaty agendami

Nový lord Beric Dondarrion je tricon renown a tudíž je dosti solidně hratelný v každém balíku (snad kromě in-house specifických buildů). Vzhledem ke slibované "Brotherhood" agendě, která bude schopna přesouvat powery z housu na karty ve hře se jedná o skutečný "power" charakter. Je v podstatě neodstranitelný konvenčními prostředky, snad jedině Martellské vracení do ruky pomůže. Krásná "vlajková loď" očekávaný balíků Bratrstva.

3,5-4/5 v každém balíku (nemá inherentní protekce a tak může být snadno odstraněn, ale zase renown)

5/5 v balíku Bratrstva či v balíku, který si umí odstraňovat powery z domu (Infamy etc.)

Takzvaná meta definující karta. Dlouho se čekalo na jakýkoliv cancel plotů a ten tedy nyní přišel v podobě charakteru. Asi neustále budu postrádat Outfox (3-6-1 plot, který canceloval "when revealed" efekty jiných plotů), ale lepší něco nežli nic, jak se říká. Abilita starého medvěda je nesmírně důležitá, jediné, co situace komplikuje je jeho opravdu vysoká cena. 5 goldů za mono icon char a na jedno použití je opravdu dost, nicméně to asi odpovídá novému oceňovaní cancelovacích efektů v LCG. Nicméně možnost cancelovat Valar, City ploty a jiné vylomeniny za to asi skutečně stojí a v řadě případů si nalezne prostor (pro konsistentní možnost cancelu je ho však třeba hrát alespoň 2x) i v balících nehrajících The North agendy. Nrzanedbatelný je i psychologický efekt Starého medvěda (a také není nutno se do "when revealed" efektu "trefit" jako v případě Outfoxu), když trůní na stole. Na druhou stranu to z něho činí lákavý cíl "remove" efektů. Suma sumárum potřebný charakter, který může sám o sobě zlomit a vyhrát hru (použijete-li ho s rozmyslem), byť by mu dle mého skromného názoru nejvíce slušela cena i síla o jedna nižší.

4/5 v každém balíku, kde ustojíte jeho cenu a budete ho konsistentně hrát (2x).

4,5/5 v balíku s The North agendami, kde se jedná o tricona

 

Komentáře

Vcelku dlouho jsem tu nebyla, takže reaguji až teď :) Karetní okénko se mi moc líbí!

Přesně tak, a kdyby se karty střídaly častěji, tak by to myslím vůbec nevadilo. :)