Stručná ligová pravidla (aktualizace 15.11.)

V tomto článku jen stručně vyjmenuji pro přehlednost základní ligová pravidla.

1. Ligový "večer"

- volitelný Melee (3-6 hráčů/hráč si může zvolit balík)

- volitelný dvoukolový Joust klasickým švýcarem (hráč si může zvolit 1 balík pro obě hry)

 

2. "Volné zápasy" (každý proti jinému hráči - lze přes Skype či OCTGN)

- volitelný Joust  (hráč si může zvolit balík)

- volitelný Joust  (hráč si může zvolit balík)


Časový limit: Není (joust)/Melee (120 minut; možná úprava po dohodě pro hru po Skypu)

Bodování: 3 body výhra a 1 bod porážka (Joust)/2 body každá výhra a 1 bod pro posledního (Melee)

Úpravy bodování: +1 bod za výhru a -1 bod za prohru vůči rodu ve stavu Rivality (platí i pro Melee)/-1 za výhru vůči rodu ve stavu Favor (platí i pro Melee; prohra je bodována beze změny)

Konání: Liga se koná v šesti týdenním cyklu; v týdnu konání velkých turnajů se nekoná, je přestávka

Volitelná varianta multiplayeru (novinka a pro tento ligivý cyklus zatím neplatí):

2 vs. 2 formát se hraje bez obou variant multiplayerových titulů. Vítězství je dosaženo v momentě získání 30 powerů. Oba hráči, kteří hrajou spolu, dávají své house karty k sobě a mají společný power pool. Oba hráči se berou jakoby spolu byli v permanentním "supportu" tj. každý z hráčů může druhému pomáhat deklarací charakterů do obrany. Pro všechny efekty "after you win/lose..." se však hráči berou separátně. Hráči se při volbě plotů mohou dohodnout a ukázat si, jaký plot budou oba hrát, nesmí však ukazovat druhému hráči svou ruku. Volba pořadí probíhá standardně. Hráč s nejvyšší iniciativou určí prvního hráče a od něho hra pokračuje ve směru hodinových ručiček. V ideálním případě by spolu neměli hrát rody v Rivalitě, pokud je to možné.

Limit pro multiplayer 2 vs. 2 je standardních 120 minut. Za vítězství je 5 bodů (v případě Rivality úprava maximálně +1) pro oba hráče vítězné strany, za porážku jeden bod pro oba hráče poražené strany (vždy alespoň jeden). Pokud po uplynutí časového limitu ani jedna ze stran nedosáhla potřebných 30 powerů, dochází k remíze, kdy všichni zůčastnění hráči obdrží 2 body.

Volitelný Story deck (novinka a pro tento ligový cyklus zatím neplatí):

Separátní balík o zpravidla 3-5 kartách, který konkrétně tématizuje významné knižní události. Kterákoliv karta ve story pilu (a tam může být jen v jedné kopii) se již nesmí vyskytovat v hlavním balíku. Z hlediska stavby balíku se story pile vnímá jako součást draw decku což znamená, že vám může zmenšit hlavní balík. Pokud se rozhodnete hrát Story deck, musíte do něj umístit všechny karty v seznamu diktované příběhem (i pokud je nemáte v balíku).

Story pile je z herního hlediska vnímám jako "out-of-play" (nemůže se tak stát subjektem žádných efektů) s jedinou výjimkou lízání karty v draw fázi (framework window). Tehdy máte možnost si líznout jednu kartu ze story pilu namísto jedné karty z draw decku. Můžete si ovšem líznout pouze jednu kartu ze story pilu za celou tuto fázi. Vzhledem k tomu, že se karty lížou separátně, můžete se rozhodnout, jestli si líznete nejprve kartu z draw decku a druhou namísto toho ze story decku či naopak (případně můžete pochopitelně lízat standardně jen z draw decku). Neutrální karty se z hlediska stavby decku vnímají jako by měli příslušnou rodovou příslušnost (umožňuje to operovat s neutrálními kartami v 5KE agendách), z herního hlediska jsou ovšem stále neutrálními kartami. Story karty ve Story decku lze pro balík proxovat. Netýká se králů a královen (ty však lze proxovat v rámci standardní jedné povolené proxy karty na turnaje).

Zde je příklad na použití story decku.

Komentáře

1) Pokud se stane, že všechny čtyři karty, které jsou vyhlášeny pro daný týden jako součást story decku, mám ve svém běžném decku, mohu mít pouze 56-kový deck? (případně pokud zrovna stavím deck, mohu toho využít při deckbuildingu a na jeden týden si takto "extrémně štíhlý" deck postavit?)

2) Poté, co jsou karty ze story decku zahrány jsou již normálně součástí hry a jsou normálně cíleny všemi efekty. Ovšem - co takové karty, které je vracejí zpět do decku? Například vzorový coresetový Barristan z druhého týdne? Zamíchám je normálně do draw decku nebo zpět do story decku? Barry není jedinou takovouto kartou, takže tato situace může nastat. Je tam "back into their decks" - tudíž zpět odkud jsem je vzala? Tak jako bych u Brothers musela řešit, ve kterém decku byly, musím to řešit i tady, nebo nikoliv a zařadí se mezi "běžné" karty? (podobně se to může stát s Carrion Birdem, Valyrian Spirit, dál mě teď nic nenapadá...)

1) Jistěže ano. Principielně není nic, co by tomu bránilo.

2) Vzhledem k tomu, že je Story deck za všech okolností "out-of-play" s výjimkou onoho framework okna v draw phase, tak je na tohle odpověď velmi jednoduchá. Všechny karty operují pouze s draw deckem či decky (v případě Brothers) a nikoliv se Story deckem.