Bodování na turnajích

Na konci každé hry se přidělují body následovně:

výhra - 5 bodů
částečná výhra - 3 body
remíza - 1 bod
prohra - 0 bodů

Pokud hráč dosáhne vítězství před uplynutím časového limitu, získává vítězství a jeho protihráč prohru. Pokud dojde k vyčerpání časového limitu, hráč, který je blíže vítězství (počtem powerů), získá částečnou výhru a jeho protihráč prohru. Jestliže jsou oba hráči stejně blízko vítězství, dochází k remíze.
Tyto body slouží k určení vítěze turnaje, v případě většího turnaje se použijí k určení hráčů postupujících do dalších kol.

Scoring
Players earn tournament points at the end of each game as follows:
Match Win = 5 points
Modified Match Win = 3 points
Draw = 1 point
Match Loss = 0 points
If a player meets his deck’s victory condition before the time limit has been reached, that player earns a match win and his opponent receives a match loss. If the time limit has been reached, the player closest to his victory total (in power) earns a modified match win and his opponent receives a match loss. If both players are equally close to their victory total, the game ends in a draw for both players. These points are used to determine the winner of the tournament, or, in the case of a larger event, they are used to determine who makes the cut to the championship
elimination rounds.