sesbíráno na fnx (Game of Cyvasse)

Andre:
"To, že lze cílit již klečící charakter klekacím efektem je ověřený fakt. Kromě definičních odlišností ve "wordingu", které zmínil Ktom si stačí vzpomenout na případ notoricky známého plotu "Fury of the Lion", kterým cílíte klekacím efektem již pokleklý charakter, abyste ho zbavili powerů a attachmentů. To je interpretace potvrzená i Natem."

Game of Cyvasse
House Martell only.
Challenges: Each player must choose and kneel a character with an intrigue icon he or she controls, if able. Then, the player who knelt the character with the highest STR may choose and return a character to its owner's hand.

Andre: "Eventa je hratelná vždy - to jest, právě proto, že její první efekt (právě proto, že to není cost, jak tu bylo podotknuto) se vyhodnocuje bez ohledu na to, je-li na stole příslušnýchar s intrikou či nikoliv. Jedinou její "cost" je zahrání eventy z ruky. Jde o formát udělej "X", potom "Y" a nikoliv udělej "X", aby došlo k "Y".
Eventa je tedy hratelná naprázdno, což zní značně kontraintuitivně, to chápu.

Druhá část eventy, tedy je její "Then" efekt, se spustí, pokud alespoň jediný charakter s příslušnou ikonou byl úspěšně pokleknut. Poté se porovnává síla a podle výsledku tohoto porovnávání provede příslušný hráč daný efekt (může cílit i sám sebe). Co se týče porovnávání síly - zde není třeba, oproti tomu jak je to nutné v souvislosti s výhrou v "challenge" mít v součtů nenulovou sílu.
Dokonce i kleknutý charakter s "nulovou" silou a příslušnou ikonou spouští "then" efekt (nulová síla je tak brána jako více než "žádná" síla - i nula je porovnatelná)."

Tohle by mělo být shrnutí toho podstatného k čemu jsme nakonec došli. Pokud tady někomu ještě něco chybí, dejte vědět, doplním to. Pokud si chce někdo přečíst celou diskusi, pak to jsou příspěvky č. 3559 - 3713.