Třetí ligový týden - vyhlášení (II.)

V minulém období jsme především skloňovali jména domů Stark a Martell, kteří si na severu a jihu vydobyly zasloužené ostruhy. Domy Lannisterů a Baratheonů prozatím spíše vyčkávají, až se objeví cenná příležitost a tak k sobě nalezli cestičku, byť se Baratheoni trochu projevili i na poli válečném. Krakatice se dočkaly jistých nezdarů a dokonce i bratrovražedných střetů, které omezily jejich moc. Pochodeň proti temnotě, Noční hlídka udržela zeď proti pokusům Divokých a v temných končinách za Zdí nyní vládne mrazivé ticho.

Třetí ligový týden je zahájen. Každý z účastníků může odehrát kdykoliv v týdnu dva volitelné Jousty (1 vs. 1) s různými balíky a různými soupeři a o ligovém večeru další volitelný dvoukolový Joust a jeden Melee (hra více hráčů). Ligový večer je možno konat kdykoliv.

Každý hráč obdrží svůj výsledkový arch (případně mu ho bude vést NW), který mu bude sloužit pro celou ligu. Hráči ve Standardu ignorují "cardpool" kolonku a do "sparring games" zapisují volitelné jousty.

Liga: 3. týden

Rivality: Stark x Martell; Greyjoy x Greyjoy

Favor: Lannister x Baratheon

Turn of Tides: není

Legalita: Standard (ITE a 5KE bloky + Core Set + 6 CP CoA + 6 CP ToR + City of Secrets CP)