město

kdo by měl zájem, může v informacích o sobě vyplnit novou položku - město, ve kterém se zdržuje :-) třeba to usnadní domlouvání her :-)