první dvě otázky - Melisandra a imunita

1) Coreset Melisandra, která způsobuje, že soupeři se nepočítají powery na charakterech do celkového počtu - to je jasné - renowny jsou mi nanic a pokud přesáhnu 15 powerů celkem, tak ve chvíli, kdy se mi podaří ji zabít, vyhrávám.
Nicméně, lehce kuriozní situace - platí tohle "nepočítání powerů" i v situaci, kdy se počítají powery, aby se rozhodlo při shodě iniciativy o tom, kdo začne? Byli jsme v situaci, kdy to mohlo rozhodnout hru a bylo to tudíž poměrně důležité...
Přesný wording: "Power on opponents' characters does not count towards their total power."
Předpokládala bych tedy, že ano a že powery na charakterech jsou "neviditelné" pro veškeré účely - přibývat tam mohou, ale v tu chvíli "mizí".

2) Jak přesně je to s imunitou? Imunní je charakter jen na to, co je přesně cíleno na něj? Tedy - konkrétně - charaktery imunní na character abbilities jsou imunní vůči "nepočítání síly" Underhanden Assassina?
Tohle by mohlo zajímat třeba i nováčky, protože se pohybujeme čistě v LCG ;-)
Assassin: "While Underhanded Assassin is attacking, participating characters with a higher STR do not count their STR."
Plot Tourney for the Hand: "Each of your Knight characters gets +1 STR and is immune to opponent's character abilities."
(samozřejmě za předpokladu, že chci asasína bránit nějakým rytířem, který navíc díky plotu bude mít sílu rozhodně větší než je dvojková asasinova)

ad. 1) Ano, Melisandra preventuje počítání powerů na soupeřových charakterech pro všechny účely a to včetně určování iniciativy.

ad. 2) "Immune to character abilities" je imunitou na vše, co se nachází v charakterově "text box". Charakterův text box je všechno, kromě keywordů, crestů a traitů. Tudíž ano, odpověď zní, že rytíři, kteří jsou na stole při odhalení plotu Tourney for the Hand jsou imunní na "nulovací" schopnost Underhanded Assassina i přesto, že se jedná o schopnost pasivní.